Vitaliteitscheck zakelijk

De vitaliteitscheck zoals die door Klappe Vitality wordt aangeboden, biedt u op een snelle manier inzicht in uw conditie, lichaamssamenstelling en voedingspatroon! Onderdeel van de vitaliteitscheck zijn een bodyscan, bewegingsanalyse en voedingsanalyse. Kijkt u hieronder voor meer informatie.

Bodyscan

De bodyscan (een professionele lichaamssamenstellinganalyse) geeft door middel van een lichaamsscan de status weer van uw fysieke gesteldheid. Voor de bodyscan dient u alleen uw sokken en schoenen uit te trekken. De scan geeft een heel uitgebreid pallet aan parameters weer zoals streefgewicht, gewichtsregulatie, vetregulatie, spierregulatie, BMI, vetpercentage, middel-heup ratio, visceraal vetniveau, vetvrije massa, basaal metabolisme, obesitas classificatie, skeletspierindex, vochtbalans, botmassa, spiermassa, vet- en spieranalyse per lichaamsdeel, metabolische leeftijd en een totaal score. De gemeten resultaten zullen met u worden besproken. U krijgt vanzelfsprekend uw resultaten mee in een duidelijk printoverzicht. Kijkt u hier voor een voorbeeld print. 

Voedingsanalyse

Op basis van een door u ingevuld voedingsformulier (het formulier en uitleg daarbij wordt u verstrekt door Klappe Vitality) krijgt u een voedingsadvies met betrekking tot uw huidige voedingspatroon. Daarbij wordt rekening gehouden met het doel wat u voor ogen heeft voor de midden/lange termijn rekening houdend met de analyse resultaten verkregen uit de bodyscan.  

Bewegingsanalyse

Op basis van een door u ingevuld bewegingsformulier (het formulier en uitleg daarbij wordt u verstrekt door Klappe Vitality) krijgt u een bewegingsadvies met betrekking tot uw bewegingspatroon. Daarbij wordt rekening gehouden met het doel wat u voor ogen heeft, welke bewegingsactiviteiten het best bij u passen en rekening houdend met de analyse resultaten verkregen uit de bodyscan. 

Let op: tijdens de corona periode hebben we te maken met een afwijkende opzet. Zie hiervoor het “Corona Protocol”. Deze vindt u onderaan de website pagina.

Procedure Vitaliteitscheck

De vitaliteitscheck is verdeeld over 2 afspraken. De eerste afspraak bestaat uit de Bodyscan. De resultaten hiervan worden direct besproken. Daarnaast ontvangt u een formulier waarop u gedurende 7 dagen uw dagelijkse voeding en bewegingsactiviteit kan bijhouden. Vervolgens stuurt u het ingevulde formulier terug per email. Op de tweede afspraak worden de resultaten van de voedingsanalyse en bewegingsanalyse met u besproken. Alle resultaten en adviezen tezamen worden verwerkt in een rapportage.

Onderstaand kunt u verder naar “Tarief Vitaliteitscheck”.